U, de petitionaris
Handelstraat 57

Geen 365/24/7 sportschool in Oog in Al

1.055 ondertekeningen

Maak bezwaar tegen de vestiging van een sportschool “Anytime fitness” in onze wijk Oog in Al. Deze sportschool wil 24 uur per dag open gedurende 365 dagen per jaar.

De petitie is op 7 juli 2016 overhandigd.

Petitie

Wij

Egbert de Jongh, Joris-Jan Berens, Marco Denterink & Marco Taal

 

constateren dat:

Dat de gemeente Utrecht op 29 april j.l. via een ontheffing van het bestemmingsplan een vergunning heeft afgegeven voor het vestigen van een sportschool “Anytime fitness” in het winkelcentrum Handelstraat in de wijk Oog in Al. Deze sportschool wil 24 uur per dag open, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

 

en verzoeken

De gemeente Utrecht haar besluit terug te draaien.

Wij zijn tegen het 24-uurs, jaarrond karakter omdat wij de avond- en nachtrust een groot goed vinden. Nachtelijk verkeer in de wijk vinden wij ongewenst. Het bewaren van het huidige karakter van de wijk, namelijk een rustige woonwijk met een kleinschalig, dorps karakter vinden wij belangrijk. Daarin heeft het winkelcentrum een buurtfunctie waarin dit karakter wordt ondersteund.

Het antwoord

De functies van de sportschool passen in een winkelcentrum

Het college heeft de petitie betrokken bij de beslissing over de verleende omgevingsvergunning, naar aanleiding van de bezwaren ertegen. Daarom is er nadrukkelijk aandacht besteed aan het 24 uurs-karakter van deze onderneming.

Het college is van mening dat niet alleen winkels (detailhandel), maar ook andere functies in dit gebied in te passen zijn. Zolang de aard van de functies in een winkelcentrum passen. De openingstijden hebben geen aanleiding gegeven om de vergunning alsnog te weigeren, want in het bestemmingsplan zijn ook andere functies zonder sluitingstijden toegestaan. Daarnaast heeft de vergunninghouder diverse maatregelen getroffen om overlast te voorkomen of veroorzakers te identificeren. Verder voldoet het plan aan de relevante geluids- en parkeernormen. De vergunning is "in bezwaar" dan ook in stand gebleven.

Bron: Beslissing op bezwaar Handelstraat 57-59.pdf

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De petitie is op 7 juli aan het college van B&W via burgemeester van Zaanen aangeboden. Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de PvdA over de petitie, er waren krantenberichten in de regionale AD. Maar uit alles blijkt dat de antwoorden alleen op ambtelijk niveau zijn afgedaan en het heeft heeft onze zeer liberale D66-wethouder, die het liefst alle winkeltijden door heel Utrecht 365-24-7 vrij geeft, niet kunnen overtuigen. Wij zijn in beroep gegaan tegen het besluit, om meerdere redenen:

1) wij zagen de kern van ons bezwaar nog steeds niet beantwoord, 2) in de motivatie voor de ontheffing ontbreekt overtuigende onderbouwing, 3) de weerlegging van de bezwaren zijn eenzijdig in het voordeel van de sportschool uitgelegd en 4) last but not least is in de beslissing op bezwaar op geen enkele wijze het gewicht van de petitie meegewogen in de belangenafweging. Dit is uw stem die terzijde is gelegd.

Het bezwaar hebben wij 12 oktober ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht. Wat wachten op dit moment op een uitnodiging voor de hoorzitting. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang via nieuwsberichten onder deze petitie en via de buurtapp Nextdoor Oog in Al. Tot slot willen wij u bedanken voor de ondertekening van de petitie.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
22-07-2016 
Antwoord verwacht:
22-07-2016 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Marco Taal 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De functies van de sportschool passen in een winkelcentrum

Het college heeft de petitie betrokken bij de beslissing over de verleende omgevingsvergunning, naar aanleiding van de bezwaren ertegen. Daarom is er nadrukkelijk aandacht besteed aan het 24 uurs-karakter van deze onderneming.

Het college is van mening dat niet alleen winkels (detailhandel), maar ook andere functies in dit gebied in te passen zijn.

+Lees meer...

Zolang de aard van de functies in een winkelcentrum passen. De openingstijden hebben geen aanleiding gegeven om de vergunning alsnog te weigeren, want in het bestemmingsplan zijn ook andere functies zonder sluitingstijden toegestaan. Daarnaast heeft de vergunninghouder diverse maatregelen getroffen om overlast te voorkomen of veroorzakers te identificeren. Verder voldoet het plan aan de relevante geluids- en parkeernormen. De vergunning is "in bezwaar" dan ook in stand gebleven.

Bron: Beslissing op bezwaar Handelstraat 57-59.pdf

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De petitie is op 7 juli aan het college van B&W via burgemeester van Zaanen aangeboden. Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de PvdA over de petitie, er waren krantenberichten in de regionale AD. Maar uit alles blijkt dat de antwoorden alleen op ambtelijk niveau zijn afgedaan en het heeft heeft onze zeer liberale D66-wethouder, die het liefst alle winkeltijden door heel Utrecht 365-24-7 vrij geeft, niet kunnen overtuigen. Wij zijn in beroep gegaan tegen het besluit, om meerdere redenen:

1) wij zagen de kern van ons bezwaar nog steeds niet beantwoord, 2) in de motivatie voor de ontheffing ontbreekt overtuigende onderbouwing, 3) de weerlegging van de bezwaren zijn eenzijdig in het voordeel van de sportschool uitgelegd en 4) last but not least is in de beslissing op bezwaar op geen enkele wijze het gewicht van de petitie meegewogen in de belangenafweging. Dit is uw stem die terzijde is gelegd.

Het bezwaar hebben wij 12 oktober ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht. Wat wachten op dit moment op een uitnodiging voor de hoorzitting. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang via nieuwsberichten onder deze petitie en via de buurtapp Nextdoor Oog in Al. Tot slot willen wij u bedanken voor de ondertekening van de petitie.

13-12-2016

Petitie + bezwaarschrift aangeboden aan de gemeente Utrecht

Beste buurtgenoten,

Vandaag (donderdag 8 juni) heb ik met hulp van Egbert de Jongh, Joris-Jan Berens & Marco Denterink een bezwaarschrift tegen de sportschool bij de gemeente ingediend, tezamen met de petitie. In totaal hebben 41 direct omwonenden (en belanghebbenden) mij gemachtigd het bezwaar mede namens hen in te dienen en hebben 969 Oog in Al-ers de petitie ondertekend (stand 8 juni).

+Lees meer...

Een geweldig resultaat. Dank allen voor jullie steun! En dank aan hen die hebben aangeboden te willen helpen. Ik kan echter niet reageren omdat ik om privacy redenen jullie emailadres niet kan inzien.

Als je vragen hebt, schroom niet een privebericht te sturen. Ik zal jullie via deze site op de hoogte houden van het verdere verloop.

Het bezwaarschrift is te downloaden via: https://we.tl/APZXUKu3qP (tot 16 juni)

Ondertekenen van de petitie blijft overigens mogelijk.

09-06-2016